Pavica Veljović o prijateljstvu


Kad hoću da imam istomišljenike ćutim.Kad hoću da imam prijatelje,  progovorim.

Mudrodrom-mudre misli