Dragica Bg Pušonjić o rečima

Ako nemaš lepu reč, pokri se ušima i ćuti.Reči su uvek bile filigransko ogledalo onoga koji ih izgovara.

Mudrodrom-mudre misli