Danijela Nenadić o Turistima

Turista je mali bog za svakog ugostiteljskog radnika.On je triling kečeva, nešto kao Buda, Alah i Isus u jednom. Mora da ima tretman i negu i brigu, mora da ima čist peškir i toplu kupku i pogled na more. Mora da doživi miris snega i miris jasmina u cvetu.

Mudrodrom-mudre misli